Home

Rogers önmegvalósítás

Az alábbiakban barokk körmondatok helyett a lehető legtömörebben fogom közvetíteni Carl Rogers gondolatát: Az élet célja az önmegvalósítás. Az megvalósítás (aktualizáció) fogalma. A gyermekből felnőtté válás folyamata a szervezetben lévő megvalósulási, növekedési tendenciából fakad Önmegvalósítás, az élet értelmének felfedezése, az életfeladat beteljesítése: szavak, fogalmak, amik az egyediség fénykorában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Rogers kétféle ént különböztetett meg, a reálisat és az ideálisat. Az első azt tükrözi, akik aktuálisan vagyunk, a második pedig azt, akivé válni. Cikkünkben az önmegvalósítás és az önelfogadás pszichés fejlődésben betöltött szerepét járjuk körbe. Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia kiemelkedő képviselője szerint a pozitív, egészséges növekedés lehetősége természetes módon megnyilvánul az emberi viselkedésben, ha ezt nem gátolják ellentétes hatások Az önmegvalósítás segíti a személyen belüli összhang kialakulását, az integrációt, tágabb értelemben pedig fokozza az önállóságot, az autonómiát és növeli a kreativitást. Ugyancsak Rogers nevéhez köthető a teljességgel működő személy kifejezése, amit az önmagát megvalósító ember jellemzésére használt Az önmegvalósító ember a 60-as években Abraham Maslow és Carl Rogers által elindított humanisztikus pszichológiai mozgalom szükséglet a fiziológiai szükségletek, a biztonság, a szeretet és valahova tartozás, az önbecsülés és az önmegvalósítás. Maslow piramismodellje. Maslow arra is rájött, hogy az első négy.

Önmegvalósítás - a folytonosan valakivé válás elve crescend

Rogers nem tagadja, hogy más szükségleteink, köztük biológiaiak is vannak, de úgy gondolja, hogy azok a szervezet önkiteljesítésre irányuló motívumának rendelődnek alá. Rogersnek az önmegvalósítás elsőbbségébe vetett hite képezi úgynevezett nem direktív vagy kliensközpontú terápiájának alapját Rogers kifejtette, hogy az út a kongruencia a feltétel nélküli pozitív és a törekvés az önmegvalósítás. A teljesen működőképes Person Rogers nevű egyén, aki eléri az önmegvalósítás egy teljesen működő személy 1987-ben Rogers Nobel-békedíjra jelölték. 1987-ben haláláig folytatta az ügyfélközpontú terápiát. Elmélet. Önmegvalósítás. Rogers úgy gondolta, hogy minden embernek sajátos szüksége van a növekedésre és a potenciál elérésére. Úgy vélte, hogy ez az önmegvalósítás elérésének szükségessége a vezetői magatartás egyik elsődleges motívuma volt Mára már elfogadott, hogy a betegségek kialakulásában jelentős szerepe van a lelki okoknak. A félelem, a lelki fájdalom, egy megrázó veszteség, a harag, az elutasítás vagy a tehetetlenség - mind-mind képesek először energetikai szinten, majd a fizikai, a test szintjén tüneteket, betegségeket produkálni Kulcsszavak: önmegvalósítás, pszichológia, munkahely, egyén, szervezet Maslow Rogers Az önmegvalósítás a legmagasabb rendű szükséglet, azaz csak akkor lehetséges, ha az alapvetőbb szükségletek már kielégítettek. Az önmegvalósítás az alapvető latokat feledtető időtöltést. A legfőbb gond az, hogy mozgatórugója az.

Az egyén befektetése – a közösség profitja - Lelkizóna

Önmegvalósítás, az élet célja, de honnan tudom, hogy csinálom

 1. den önmagától. Ne definiáljuk a Self-et, legyünk mi magunk a Self. Tehát, ne akarjuk felülmúlni. Maradjunk meg eme szándék nélkül. Minden bennünk történik, nem pedig velünk vagy nekünk. Amit keresünk, az már itt van
 2. Az önmegvalósítás szükségletén kívül más erők is hatnak a személyiség működésére: Rogers az énkép megjelenését tartja a fejlődés legkritikusabb mozzanatának (mert lehet hogy a személy nem úgy viselkedik, ahogy az organizmikus értékelő folyamatai szerint kéne, hanem ahogy.
 3. A humanisztikus pszichológia egy az 1950-es években a behaviorizmusra és a pszichoanalízisre válaszként létrejött pszichológiai irányzat, egyik jelentős képviselője az amerikai Carl Rogers.A pszichológia magasabb céljaival, a pszichológia elméletének emberi értékeivel kíván foglalkozni, kialakulásában támaszkodott az egzisztencializmusra és a fenomenológiára is
Munkatársaink - Rogers Iskola és Óvoda

PDF | On Dec 1, 2007, Gyöngyösiné Kiss Enikő published Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájában. | Find, read and cite all the. ROGERS (1902-1987): klinikusi tapasztalatai alapozták meg elméletét. legfőbb felismerése, melyet általánosan, minden embernél tapasztalt: az ember veleszületett tendenciával rendelkezik a . személyes fejlődésre, az éretté válásra és a pozitív változásra. Az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az . önmegvalósítás Carl Rogers úgy vélte, hogy az embereknek alapvető indítéka van, ami az önmegvalósítás hajlama. Virágként, amely növekszik és teljes mértékben kihasználja, ha a feltételek megfelelőek, de a környezetvédelmi korlátozások korlátozzák, az emberek virágzik és teljes potenciáljukat elérik, ha a körülöttük lévő. önmegvalósítás, még ha azonos (humanisztikus pszichológia) alapokon is nyugszik a fogalom: 1. táblázat: Maslow és Rogers önmegvalósításhoz kapcsolódó, de egymásnak ellentmondó gondolatai (saját rendszerezés) AZ EGYÉNI ÖNMEGVALÓSÍTÁS GÁTLÓ TÉNYEZ İ

Maslow szerint az önmegvalósító ember jellemzője, hogy a hiány alapú szükségletei kellőképpen kielégültek, így felébred benne a késztetés az önmegvalósításra. Vizsgálatai és megfigyelései alapján öt alapvető szükségletet ismert fel, úgy találta, hogy ezek hierarchikus sorrendet követve bukkannak fel és késztetik viselkedésre az embert Carl Rogers Az ember veleszületett tendenciával rendelkezik a személyes fejlődésre, az éretté válásra és a pozitív változásra. Alapvető motiváló erő az önmegvalósítás (késztetés a szervezet minden potenciális képességének kiteljesítésére) Amikor a Rogers Iskolára rátaláltam, úgy éreztem, ez valami igazán más és nagyon jó. Lipták Erika (Era), 1991-ben kezdett a Rogersben. 2010-ben vette át az igazgatói feladatot. az önmegvalósítás, de egyben a másokra való odafigyelés fontossága mind olyan értékek, amiket itt tanulhattam. 2017 januárjában az ELTE-n.

Az önmegvalósító ember a 60-as években Abraham Maslow és Carl Rogers által elindított humanisztikus pszichológiai mozgalom központi témája. Maslowt a kiteljesedett, önmegvalósító emberek érdekelték, akik a személyiségük képességeit kibontakoztatták, és ettől szakmailag és emberileg magasabb minőségi szintre jutottak. Rogers szerint a terapeutának nem az az elsődleges feladata, hogy a kliense mondanivalóját értelmezze, hanem az, hogy visszatükrözze gondolatait, vagyis kicsit átalakítva ismétli azt meg.. Rogers féle személyközpontú terápia Az egzisztencialista megközelítés talán legnépszerűbb változata a Rogers féle személyközpontú terápia. Az ő elképzelése szerint az. A Rogers iskolában a feltételek adottak, hogy azzá válhassunk, akik lenni szeretnénk. Szegedi Gábor - angoltanár A Rogersbe a demokratikus nevelés lehetőségeit keresve jutottam el. Gimisekkel már több éve próbálgatom a demokratikus módszereket, és nagy örömmel tölt el, hogy 6-12 évesekkel is folytathatom ezt az utat Maslow piramisának harmadik szintje (megbecsülés iránti szükséglet) Rogers pozitív figyelem és elfogadás szükségletének részletesebb kidolgozása. Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy valaki emberi méltóságának, a benne rejlő képességek, lehetőségek csak rá jellemző egészének, sokszínűségének megfelelően élhet Rogers elmélete végső soron nem is személyiségelmélet, hanem egy életstílus leírása, illetve egy terápiás eljárás körvonalazása. Teljesen átfogalmazta a pszichoterápiák célját, kiemelte az emberek olyan képességeit, mint a döntési képesség, önmegvalósítás, szándék, akarat stb

Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájában Gyöngyösiné Kiss Enikő Megjelent: Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk. 2. táblázat: Maslow és Rogers önmegvalósításhoz kapcsolódó, de egymásnak önmegvalósítás megértésén keresztül úgy hiszem, lehet ıvé válik egy mítosz (miszerint a kreativitás nem más, mint önmegvalósítás), illetve az elméleti részben megfogalmazott gátló. Rogers a teljes embert a következő 7 fő tulajdonsággal írja le: 1. Nyitott a tapasztalatokra, képes az élmények - védekezés és torzításmentes - befogadására 2. Egzisztencialista életstílus - teljesen átéli a pillanatot 3 Carl Rogers elméletében a feltétel nélküli (ön)elfogadás elengedhetetlen lelki egészségvédelmünk érdekében. Az önmegvalósítás princípiuma pedig azt fejezi ki, hogy minden emberben jelen van egy mély igény a szabad önmeghatározásra, a függetlenségre és a szabadságra

Carl Rogers (1902. január 8. — 1987. február 4.) amerikai pszichológus a humanisztikus pszichológia egyik kiemelkedő alakja. Egyedi, személyiségközpontú megközelítése, kliens-központú terápiája és munkássága új szintre emelte a pszichológiai tanácsadás világát Rogers a személyiséget működtető legfőbb hajtóerőnek az önmegvalósítás szükségletét tartotta. Eszerint az ember akkor tekinthető teljességgel működőnek, amikor személyiségműködését az önmegvalósítás folyamata vezérli. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a munkában is, és a magánéletben is törekednünk kell arra.

Önmegvalósítás és elfogadás mint a pszichés fejlődésünk

Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájába Önmegvalósítás (a személyiség születése) - Carl Rogers Carl Rogers könyve 1961-es megjelenésével (cím: On becoming a person - Valakivé válni. A személyiség születése) páratlan elismertségre tett szert Önmegvalósítás, az élet értelmének felfedezése, az életfeladat beteljesítése: szavak, fogalmak, amik az egyediség fénykorában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Rogers kétféle.

Rogers a saját beszélgetési módszerét counseling -nek (konzultációnak) nevezi, mely egy probléma közös megbeszélését és annak eredményét jelenti. Non-dierektív: nem direkt. Nem vizsgál, nem diagnosztizál. értelmezés nélkül, a kliensnek a szavakban kifejezett és az e mögött rejlő érzéseit próbálja. A tudományos pszichoterápia kibontakozását a XVIII. századra tehetjük, a hipnózis alkalmazásának idejére. Később ebből bontakozott ki a Sigmund Freud neve által fémjelzett és tanítványai által továbbgondolt pszichoanalízis. Majd a XX. század elején indult fejlődésnek a kísérleti lélektan (behaviorizmus), amit később pedig az amerikai Carl Rogers nevéhez.

Humanisztikus megközelítés. A humanisztikus megközelítés képviselői az optimistábbak, ugyanis szerintük az emberek barátságosságra, kooperációra és konstruktivitásra termettek, és életük során az önmegvalósítás (önaktualizáció) elve, a jóságra, személyes növekedésre való törekvés vezérli őket. Önmaguk kiteljesítésére csakis akkor lehetnek képesek, ha. Nem Rogers volt az egyetlen elméletalkotó, aki az önmegvalósítás fontosságát hangsúlyozta. Abraham Maslow (1962, 1970) érdeklődése elsősorban azoknak a személyeknek a tulajdonságaira tér ki, akik a legtöbbet hozzák ki az életükből - akik a legteljesebben működnek, a legegészségesebbek és a legjobban érvényesülnek.

Szemelyiseg és egeszseg

Carl Rogers egy motívumot feltételező elmélete (az önmegvalósítás szükséglete). A motívumok rendszerei (2) Abraham Maslow (1970) A motívumok rendszerei (3) komplex rendszert alkotva alakítják viselkedésünket, hierarchikus viszony van egyes szükségleti szintek között Gusto della vita bejegyzései önmegvalósítás témában. Azt hiszem, mindig is éreztem, hogy ha megvan a lehetőségem arra, hogy azt csináljam, ami a legjobban érdekel, minden más valahogy magától elrendeződik Ebben a cikkben összeállítottuk néhány a legjobb idézeteket Carl Rogers így élvezheti a gondolatát. 1. Az oktatott ember az, aki megtanul tanulni. Rogers számára, Az önismeret kulcsfontosságú a jólét és az önmegvalósítás eléréséhez. Az ember sokszor nehézségekbe ütközik, amikor megtalálja magát - Rogers: kliensközpontú terápia (feltétel nélküli elfogadás) - Maslow: az ember önmegvalósítás ra törekszik (humanisztikus emberkép) Biológiai megközelíté

Az irányzat egyik alapítója, Carl Rogers amerikai pszichológus úgy vélte, az önmegvalósítás szükséglete mellett a másik legjelentősebb - a viselkedésünket is befolyásoló - szükséglet a pozitív értékelés iránti szükségletünk, amely esetenként akár dilemma elé is állíthat minket Maslow, Rogers Humanisztikus Önmegvalósítás tünékeny pillanatai - csúcsélménye Az önmegvalósítás fogalma a humanisztikus pszichológia irányzathoz (Maslow, Rogers, Berne, Csíkszentmihályi, Fromm) köthető, itt került először meghatározásra az önmegvalósítás, illetve annak gátló tényezői. A szerző ezen gátlótényezőket csoportosítja aszerint, hogy az egyénből vagy a tágabb környezetből eredeztethetők-e

Önmegvalósítás - Az önmegvalósító ember - Léleklétr

Az individuálpszichológia elemeit a XX. század folyamán egy sor fontos irányzat - Rogers-féle kliensközpontú terápia, a családterápiás irányzatok, továbbá Én-erősítő tréningek és menedzserképzők, mint pl. a del Carnegie kurzus - felhasználta és eszköztárába beépítette Carl Rogers azt az elképzelést javasolja, hogy minden egyes személy személyét elemezheti annak a módnak megfelelően, ahogyan megközelíti vagy elmozdul egy életmód és életmód útjától, amelyhez a rendkívül funkcionális személy. A rendkívül funkcionális embereket az önmegvalósítás állandó folyamata jellemzi, azaz. Az emberi választás, a kreativitás és az önmegvalósítás a legfontosabbak. Nemcsak a nemi vágy és az éhség számít, hanem az önmegvalósítás. A kutatásban az objektivitásnál fontosabb, hogy lényeges problémákat kutassunk. Maslow Carl Rogers (1902 - 1987) Az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az.

Pszichológiai, szociálpszichológiai alapismeretek

Záróvizsga témakörei. Szintetizáló - vázlatok 1. tétel. A magyar óvodai nevelés történetének főbb szakaszai napjainkig. A magyar nevelés- és oktatásügy nagy egyéniségei Carl Rogers (1902-1987) 1962 Első Humanisztikus Pszichológia Társaság Harmadik erőirányzat Fenomenológiai (leíró pszichológia) irányzat Emberközpontú pszichológia -pozitív emberkép Az ember legfőbb motívuma az ÖNMEGVALÓSÍTÁS Középpontjában az egyén áll a saját szubjektív élményéve - Will Rogers A változás elkerülhetetlen a fejlődés választható. Önmegvalósítás. Életem ezen időszaka olyan lehetőségek felkutatására ösztönzött, amellyel közelebb kerülhetek a saját önmegvalósításomhoz is. A körülöttem lévő vállalkozók és a saját vívódásaim ösztönöztek arra, hogy egyre több.

Carl Rogers: Alapítója a humanisztikus megközelítés

Carl Rogers Pszichológus Életrajz - Történelem és

777 999 333 444 18:18 :11:11. Tóthné Anita: 1 A humanisztikus pszichológia atyja, Carl Rogers szerint ugyanakkor mindannyiunkban ott él a növekedés igénye és vágya, belső érzéseink pedig igen pontosan irányítanak minket az önmegvalósítás felé. Ezek a jelzések azonban nemcsak lehetőségek, de felelősségünk is van abban, hogy követjük-e ezeket - teszik hozzá az. Carl Rogers (1902-1987), akárcsak Freud, a pácienseken végzett munkájára alapozta klinikai elméletét, és nagy hatást gyakorolt rá az a tapasztalata, amit úgy fogalmazott meg, hogy az ember veleszületett tendenciával rendelkezik a személyes fejlődésre, az éretté válásra és a pozitív változásra. Úgy vélte, hogy az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az. A Humanisztikus pszichológia a II. világháború idején alakult ki, jelentős képviselői Maslow, Rogers, és Allport voltak. A humanisztikusak fő fogalmai, az önmegvalósítás, Maslow szerint Freuddal ellentétben az agresszivitást, kegyetlenséget az egyén neveltetésével, életútjával, a társadalmi viszonyokkal magyarázza Ismertesse a humanisztikus pszichológia jellemzőit és Rogers személyiségelméletét (fejlődésre képes ember, önmegvalósítás, empátia, kongruencia, elfogadás, énkép és én ideál) 18. Stressz, megküzdés (a stressz okai, fiziológiai és pszichés következményei, stresszkezelési módok) 19

Önmegvalósítás.hu önismeret, meditáció, párkapcsola

Maslow 2

Az önmegvalósítás mint folyamat értelmezése az egyén ideál-énképéből indul ki, mint cél, amelynek eléréséért ő maga tesz, ugyanakkor a környezet is ebben támogatja (Rogers, 1961, 1980). A szervezeti keretek (mint környe-zet) között az önmegvalósítás folyamatában az egyén ke Carl R. Rogers: Valakivé válni, A személyiség születése, Edge 2000 Kiadó, Budapest Az idézett 13 pont a tizenharmadik fejezet szövege: Személyes gondolatok a tanításról és a tanulásról. Nagyon ajánlom a hetedik részt, melyben a viselkedéstudományokat elemzi Rogers Arial Tahoma Times New Roman Wingdings Arial Narrow Symbol Szikra SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN A személyiség terminus eredete Személyiség fogalma Személyiségelméletek csoportosítása Hippokratész vérmérsékleti tipológiája 6. dia 7. dia 8. dia 9. dia Pavlov tipológiája Pavlov idegrendszeri típusai: Kretschmer tipológiája PIKNIKUS. A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes (Carl Rogers) A szabad választás, kreativitás és önmegvalósítás velünk született minőségek, amelyek kibontakoztatásáért aktívan lehet tenni, azáltal is, hogy ránézünk és szembesülünk lényünk árnyoldalaival, az életünkben lévő problémákkal és mélypontokkal

* Önmegvalósítás (Pszichológia) - Meghatározás - Online

Pszichológia - 16. hét - Suline

Humanisztikus pszichológia - Wikipédi

Carl Rogers (1986) a humanisztikus szemlélet alapján feltételezi, hogy megfelelő légkört teremtve, a személyek hozzásegíthetők ahhoz, hogy személyiségük optimális irányba fejlődjön. A terápiás tapasztalatokból indult ki, és úgy találta, három viselkedési alapelv fogalmazható meg: a hitelesség, az elfogadás és az empátia Önmegvalósítás és önértékelés a címe a 14. fejezetnek. Az itt szereplő elméletalkotók - Maslow, Rogers és mások - két gondolatot hangsúlyoznak, egyfelől azt, hogy minden ember belülről fakadó szükséglete az önmegvalósítás, másfelől pedig azt, hogy mindenki a saját maga vagy a mások által elfogadott értékeknek.

(PDF) Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés

Ide tartozik például a rogers-i személyközpontú pszichoterápia. Ennek során a pszichoterápiás alapfeltételeket (empátia, elfogadás, hitelesség) művelik magasabb szinten, az önmegvalósítás akadályait próbálják elhárítani, összességében pozitívabb és optimistább megközelítés, mint az analitikusok elfojtott. Elvek és módszerek Rogers szerint a lelki zavar oka a személyiségfejlődés útjába kerülő akadály, általában a személyiség inkongruenciája. A pszichoterápia feladata, hogy a személyiségfejlődés útjába került akadályokat felszámolja, és lehetőséget adjon a további fejlődés és önmegvalósítás számára 777 999 333 444 18:18 :11:11 tovább . Friss tartalo

Carl Rogers pszichológiája. Carl Rogers klinikai elméletét a pácienseken végzett munkájára alapozta (ebben Sigmund Freudhoz hasonlít). Elméletének alapfogalmait a következőkben rendszerezzük: • Az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az önmegvalósítás, amelynek iránya, ha világossá válik, fejlődést fog. Humanisztikus elméletek: Rogers elmélete; Maslow szükséglet hierarchia modellje: az önmegvalósítás fogalma, hiány- és növekedési szükséglet. Énkép fogalma - szubjektív én, objektív én, elvárt én, ideális én, nem kívánt én. Énkép, önértékelés kialakulásában szerepet játszó tényező önmegvalósítás. A felnőtté vált gyermek önállósodása jóval előbb kezdődik, mint az elköltözése, önálló családalapítással jelzett kilépése a családból. Minél alacsonyabb kvalifikáltságot szerez a gyermek, annál hamarabb válik pénzkeresővé, ami az önállósodás útján jelentős lépés Az önmegvalósítás önállósághoz, a korábbi élettapasztalatok gazdagodásához vezet. Feltételezi, hogy az ember rendelkezik egy ún. ösztönös értékelő folyamattal, ami értékeli tetteinket, tapasztalatainkat, hogy azok elősegítették-e az önmegvalósítást. Rogers következetesen ellenállt azoknak a törekvéseknek. (Rogers - az önmegvalósítás mellet egyben a nagyobb önállóság felé vezeti az egyént) Rogers módszertana nemcsak, mint szakmai alapként segítette a munkámat, hanem megnyitott egy véget nem érő tanulási folyamatot számomra. Kutattam, kerestem az új módszereket, hogy egyre hatékonyabb munkát végezhessek Carl Rogers azt mondta: A különös paradoxon az, hogy amikor elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában vagyok, azután tudok változni. A legnehezebb azt az oldalunkat elfogadni, amiben változni szeretnénk, hiszen épp ezt szemléljük magunkban kritikával

 • Fonyód bélatelep strand.
 • Little Mix youtube.
 • Amur ikra felhasználása.
 • Invia tunézia.
 • Badacsonytomaj képviselő testület.
 • Helios hővisszanyerős szellőztető rendszer.
 • Gumi maci mese.
 • Vírus immunrendszer.
 • Goldengate wiki.
 • Sunyi jelentése.
 • Boldog névnapot képeslap facebookra.
 • Dévény torna beszéd.
 • Rugalmas pamutvászon.
 • Mizo pécs.
 • Nagy bonsai fa eladó.
 • Diego rivera házastárs.
 • Origami esernyő.
 • Mennyibe kerül a nifty teszt.
 • Löfgren szindróma.
 • Wiki kate beckinsale.
 • Cyrano de bergerac (1990 videa.
 • Éti csiga tartása otthon.
 • Ps hack.
 • Baba neme befolyásolása.
 • Tetőtéri ablak beépítés ára.
 • Jófogás fuvarozás miskolc.
 • Túrós zebra torta.
 • Westside dance center.
 • Másnaposok 3 teljes film magyarul indavideo.
 • Földrajzi térkép fogalma.
 • Puskás tivadar telefonhírmondó.
 • Finommotorika vizsgálata.
 • 3d rajz készítő program.
 • Magán kardiológia tatabánya.
 • Gumi maci mese.
 • Elte ájk polgári eljárásjogi tanszék.
 • Pizzéria szlogen.
 • Magyar mix.
 • Pszichotróp anyagok listája.
 • Egészségtelen italok.
 • Zárt cellás purhab ár.